Shopbox Funktioner

Shopbox' persondatapolitik

Læs nedenfor, hvordan Shopbox behandler dine data i forhold til GDPR og underleverandører, så du kan føle dig tryg ved at dele oplysninger og data med os. Vi er compliant i alle henseender og har de sikkerhedsforanstaltninger der skal til, så du kan påbegynde et samarbejde med os uden bekymringer.

Shopbox er underlagt den europæiske persondatalovgivning , herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Shopbox ApS
Tranevej 16, 1. th
2400 København NV
CVR: 33964544

2. Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/services, der er beskrevet i de vilkår og betingelser, der blev givet til dig, da du oprindeligt oprettede din profil, her I blandt
  • Shopbox POS applikation
  • My.shopbox (admin)
  • Udsendelse af rapporter
  • Personale håndtering
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores services.
 • Markedsføring af nye ydelser til din butik
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

 

3. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

A. Dit udtrykkelige samtykke som Shopbox kunde.

B. Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du bruger vores service

C. Behandlingen er nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Shopbox, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.

D. Behandlingen er nødvendige for, at Shopbox eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser udgør;

• Løbende forbedring af produkter og services.

 

4. Hvem deler vi dine oplysninger med

Vi deler oplysninger om dig med:

A. Vores leverandører af IT-services (databehandlere) https://shopbox.com/underleverandoerer.

B. Internt i relevante afdelinger i Shopbox.

C. Eksterne revisorer.

D. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

 

5. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA

Shopbox benytter databehandlere placeret i USA. Overførslen sker under Privacy-Shield aftalen og i henhold til Persondataforordningens artikel 45. Du kan læse mere om Privacy-Shield ved at følge dette link: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikre Shopbox, at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til Shopbox instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.

 

6. Hvor længe opbevare vi dine oplysninger

Som Shopbox kunde gemmer Shopbox dine data så længe du opretholder abonnement. Hvis du framelder dig abonnement beholder vi transaktions oplysningerne i 6 år som følge af Bogføringsloven for at give dig mulighed for at hente transaktionsdata. Dine personlige informationer gemmes ligeledes. Oplysningerne vil herefter blive slettet.

 

7. Hvilke rettigheder har du

Som kunde hos Shopbox har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger på my.shopbox.com
 • Sletning efter anmodning (se nedenfor).
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Shopbox i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
 • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Som kunde hos Shopbox har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Shopbox slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Shopbox behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

 

8. Vores rolle som databehandler

I forhold til dig og din virksomhed, er vi databehandler for de personoplysninger du selv behandler, herunder opbevarer i Shopbox. Du finder vores databehandleraftale her

 

9. Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

 

10. Kontaktoplysninger

Shopbox ApS, Tranevej 16, 1. th, 2400 København NV – Tlf: 31 13 15 15 – CVR: 33964544, Email: service@shopbox.com

Læs mere om alle vores funktioner her

Optimer din forretnings potentiale

Alt-i-en løsning ikon

Alt-i-en løsning

Shopbox sætter hurtigt en fuld POS-løsning op for dig, der taler med dine forretningssystemer, butikker og betalingsløsninger.
Skab Vækst Gennem Data Ikon

Skræddersyede integrationer

Shopbox kassesystem kan integrere med dit regnskabssystem, din webshop, bank og meget mere.
Skræddersyede Integrationer Ikon

Skab vækst gennem data

Via Shopbox kan du få data på dine medarbejdere, transaktioner og din lagerbeholdning.

Prøv shopbox gratis

Prøv vores software i 14 dage helt gratis

Ring mig op

Vi tager en uforpligtende snak med dig om dine behov