Christian Elbek kommer med en baggrund inden for erhvervsøko- nomi og finans og stræber efter at give erhvervsdrivende adgang til deres mest værdifulde aktiv af dag- lige forretningsdata, der gør det mu- ligt for virksomhedsejere at vokse deres forretning.