Kommer med omfattende IT-erfar- ing indenfor detail fra de største detailkæder og yderligere meget succesfuld skalling og internatio- nalisering af butikskæden Normal som CIO over de seneste 6 år.