Med en baggrund inden for datalogi stod Ramy Selim for udviklingen af den første version af Shopbox POS- appen til både iOS og Windows og MyShopbox til butiksledelse og fort- sætter med at lede udviklingen.