I takt med den konstante udvikling inden for teknologi og den stigende digitalisering af vores samfund, ændrer også reglerne for, hvordan vi driver forretning. For butikker og restauranter betyder det nye krav om digital salgsregistrering, som træder i kraft fra 1. januar 2024. Disse regler er en del af Skats indsats for at forbedre gennemsigtigheden og bekæmpe skattesvindel, og det er vigtigt, at du som erhvervsdrivende er opmærksom på, hvad dette indebærer.

Hvad er digital salgsregistrering?

Digital salgsregistrering refererer til indførelsen af et nyt system, hvor virksomheder, herunder butikker og restauranter, skal registrere deres salgstransaktioner elektronisk i realtid. Dette system er designet til at sikre, at al salgsinformation er tilgængelig for skattevæsenet og reducere risikoen for svindel.

Hvem er omfattet af de nye krav:

Reglerne gælder for dig, der driver virksomhed inden for én af de følgende fire brancher og samtidig har en årlig omsætning på under 10 mio.kr.:

  • Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
  • Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
  • Købmænd og døgnkiosker
  • Restauranter

Hvad skal du være opmærksom på?

▶︎ Nye Registreringskrav: Fra 1. januar 2024 skal alle salgstransaktioner registreres elektronisk i realtid. Det betyder, at du skal opgradere din eksisterende kassesystem eller overveje at implementere et nyt system, der lever op til disse krav.
▶︎ Dataindsamling: Du skal være opmærksom på, at alle salgstransaktioner, uanset om de er kontante eller elektroniske, skal registreres. Dette inkluderer oplysninger om køberen, tidspunktet for transaktionen og det præcise beløb.
▶︎ Dataopbevaring: Lovgivningen kræver også, at du opbevarer alle disse data i en bestemt periode, normalt i mindst fem år. Det er vigtigt at have et pålideligt system til opbevaring af disse data.
▶︎ Sanktioner for overtrædelser: Det er vigtigt at forstå, at der er alvorlige sanktioner for manglende overholdelse af disse regler. Skattemyndighederne kan pålægge bøder og andre straffe for manglende registrering eller ufuldstændig dokumentation.

Shopbox: Din partner i overholdelse af reglerne

For at hjælpe butikker og restauranter med at overholde de nye regler for digital salgsregistrering har Shopbox udviklet en løsning, der lever op til Skats krav. Shopbox er et brugervenligt kassesystem, der automatisk registrerer og gemmer alle salgstransaktioner, og som er klar til at håndtere de nye regler fra 1. januar 2024. Med Shopbox kan du være sikker på, at din virksomhed er i overensstemmelse med lovgivningen og undgår potentielle straffe.

Det er vigtigt at forberede sig i god tid, da implementeringen af et nyt kassesystem eller opdatering af dit eksisterende system kan tage tid. Du bør også sørge for, at dine medarbejdere er trænet i brugen af det nye system for at undgå fejlregistreringer.

Digital salgsregistrering er et skridt mod mere gennemsigtighed og retfærdighed i erhvervslivet. Selvom det kan virke som en udfordring i starten, er det vigtigt at forstå og overholde disse regler. Shopbox vil være din partner i denne proces, der gør det nemt for dig at følge lovgivningen og undgå potentielle problemer i fremtiden.

Sørg for at være godt forberedt på de nye regler, og kontakt Shopbox for at få mere information om, hvordan Shopbox kan hjælpe din virksomhed med at opfylde Skats krav.